1/48 Mikoyan MiG-25

這款水貼可以選擇製作23款不同塗裝的MiG-25 ,機型包括MiG-25P, Mig-25PD, MiG-25PDS, MiG-25PU, MiG-25RB, MiG-25RBSH, MiG-25RBT, MiG-25RBF, MiG-25RU 及 MiG-25BM

遍及國家有蘇聯,俄羅斯, 阿爾及利亞, 敘利亞, 利比亞, 伊拉克, 烏克蘭, 保加利亞和印度

下載說明書 - [PDF]

如有任何問題, 歡迎查詢: contact@kitshobby.com